Коап ст 121 ч 1

Коап ст 121 ч 1

Коап ст 121 ч 1

Вам правильно сказали.

Вопрос о наложении взыскания по ч.1 ст.121КоАП Украины рассматривается органами ГАИ.

Срок наложения взыскания: когда взыскание накладывается судом, то срок для наложения взыскания — 3 месяца с момента совершения нарушения, а если нарушение длящееся, то те же 3 месяца, но с момента выявления (обнаружения) этого нарушения. Такой же порядок исчисления сроков наложения взыскания, когда взыскание выносится другими органами, но срок составляет не 3 месяца, а 2 месяца. Это означает, что наложение взыскания по истечению указанного срока является незаконным. В вашем случае срок наложения взыскания 2 месяца с момента выявления, т.е. с момента составления протокола о нарушении.

Постановление о наложении взыскания может быть обжаловано в суд в 10-дневный срок с момента вынесения этого постановления.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 — 330)

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, четверта і п’ята статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124-1 — 126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, стаття 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 173, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право :

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтями 110, 111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 119, частинами першою, другою і п’ятою статті 133, частиною другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4, 173, статтею 203 цього Кодексу, — начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього Кодексу — начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтями 110, 111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, — начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, — також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті 178 цього Кодексу, крім того — начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу, — також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями 128-129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, — начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п’ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев’ятою статті 133-1 цього Кодексу, — працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 — 330)

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення;

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора — керівником вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Ответ дан по состоянию законодательства на 01 Февраля 2011, 16:06.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — третьою цієї статті, —

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Під транспортними засобами у статтях 121-126, 127-1 — 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій — четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби.

Коап ст 121 ч 1

Нарушение 1

Наказание

Основание

Кто налагает

Управление транспортным средством (далее — ТС) с неисправными тормозами или рулевым управлением, тягово-сцепным устройством, внешними световыми приборами (в темную пору суток)

штраф 2 340—425 грн

ч. 1 ст. 121 КоАП 3

Управление неисправным автобусом, такси

(ТС, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров)

штраф 2 680—850 грн

ч. 2 ст. 121 КоАП

Управление ТС, которое подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошло

штраф 2 340—425 грн

ч. 3 ст. 121 КоАП

Управление ТС с непристегнутым ремнем безопасности,

отсутствует мотошлем (у мотоциклиста)

штраф 51—85 грн

ч. 5 ст. 121 КоАП

— управление незарегистрированным ТС;

— отсутствует госномер или номерной знак не принадлежит этому средству, либо номер закреплен в не установленном для этого месте, закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м, перевернут или неосвещен

штраф 5 170—255 грн

ч. б ст. 121 КоАП

Номер кузова (рамы, шасси) не соответствует записанному в техпаспорте, уничтожен или подделан

штраф 255—340 грн

Перевозка водителями маршрутных такси большего количества пассажиров, нежели предусмотрено технической характеристикой ТС.

На междугородних или международных рейсах перевозка пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения

штраф 170—255 грн

ч. 1 ст. 121-2 КоАП

Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки при посадке (высадке) пассажиров

штраф 255—340 грн

ч. 2 ст. 121-2 КоАП

Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяженностью свыше 500 км одним водителем

штраф 170—255 грн

ч. З ст. 121-2 КоАП

превышение скорости более чем на 20 км/ч;

нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог;

— нарушение правил перевозки грузов, буксировка ТС;

нарушение правил остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов;

непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулированных пешеходных переходах;

— нарушение установленного для ТС запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам

штраф 255—340 грн

ч. 1 ст. 122 КоАП

11

нарушение правил проезда перекрестков;

— нарушение правил проезда остановок ТС общего пользования;

проезд на запретный сигнал светофора либо жест регулировщика;

— непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС;

нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции либо интервала;

— нарушение правил расположения ТС на проезжей части;

— нарушение правил движения по автомагистралям;

— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов;

пользование водителем во время движения мобильным телефоном без гарнитуры;

— нарушение правил учебной езды

штраф 425—510 грн

ч. 2 ст. 122 КоАП

КоАП Украины. Статья 121

КоАП Украины. Статья 121

Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, а також без талона про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не відповідає вимогам стандарту, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

01.03.2012
Древнейший спорткар продается в США

29.02.2012
Власти США будут тестировать автокресла для взрослых детей

28.02.2012
На модульные платформы переходит Nissan

27.02.2012
В Европу систему SYNC привезет Ford

26.02.2012
Украинцы обожают белые автомобили

Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (ст. 121 КУпАП)

Зазначене правопорушення завдає шкоди такому об’єкту, як охоронювані суспільні відносини щодо встановлених правил та порядку керування транспортним засобом, користування ременями безпеки або мотошоломами.

Умовою притягнення до відповідальності є наявність одного з протиправних діянь, які передбачені в ст. 121 КУпАП, що визначають об’єктивну сторону цього правопорушення, зокрема:

– керування транспортним засобом, що має несправності системи гальмового керування, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), має інші технічні несправності, з якими, відповідно до встановлених правил, заборонено його експлуатувати, а також якщо транспорт переобладнано з порушенням відповідних правил, норм і стандартів (ч. 1 ст. 121);

– керування транспортним засобом, який використовують для надання послуг із перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені ч. 1 цієї статті, а також технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху й технічної експлуатації (ч. 2 ст. 121);

– керування транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов (ч. З ст. 121);

– учинення повторно будь-якого з порушень, передбачених ч. 1–З ст. 121 КУпАП (ч. 4 ст. 121);

– порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами (ч. 5 ст. 121);

– керування незареєстрованим чи неперереєстрованим транспортним засобом (ч. 6 ст. 121);

– експлуатація транспортного засобу без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу, не відповідає вимогам стандартів чи закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами (зокрема з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію), забруднений (не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м), перевернутий або неосвітлений (ч. 6 ст. 121);

– учинення повторно будь-якого з порушень, передбачених ч. 6 ст. 121 КУпАП (ч. 7 ст. 121).

Під час кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 121–126, 127і– 1281, ч. 1, 2 ст. 129, ч. 1–4 ст. 130, ст. 1321, 1331, 1332, 139, 140, транспортним засобом, відповідно до примітки в ст. 121 КУпАП, можна вважати всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї, тролейбуси, мотоцикли тощо.

Правопорушення, передбачені ст. 121 КУпАП, вчиняють здебільшого шляхом активної дії. У вказаній статті визначено такі способи вчинення протиправних дій: керування транспортним засобом та експлуатація транспортного засобу, що не можуть бути вчинені шляхом бездіяльності. Бездіяльність може бути наявною лише у процесі вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП, а саме – порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, коли особа повинна була скористуватись ременем безпеки, проте не зробила цього.

Суб’єкт правопорушень, передбачених ч. 1–4, 6, 7 ст. 121 КУпАП, є спеціальним. Це водій, який вчинив подібний проступок вперше або якого протягом останнього року вже притягували до відповідальності за правопорушення, визначені ч. 1–3, 6 ст. 121 КУпАП. Водій – особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка (Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. № 2344-ІІІ). Водночас суб’єкт правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП, є загальним, тобто це будь-яка фізична осудна особа з 16-річного віку, яка допустила порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Суб’єктивну сторону зазначених правопорушень характеризує вина, що може бути у формі умислу або необережності, оскільки особа може як бажати вчинити протиправні дії (керування технічно несправним або переобладнаним транспортним засобом), так і байдуже ставитись до виконання покладених на неї обов’язків (порушення вимог щодо користування ременями безпеки).

Штрафи за порушення ПДР

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

255 грн. або 50 штрафних балів

425 грн. або 50 штрафних балів

680 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

153 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

8500 грн. з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

850 грн. з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

340 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

тягнуть за собою попередження.

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб — накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб — накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (40800 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб — накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 грн.) або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Для водіїв: 510 грн, для відповідальних посадових осіб: 680 грн

Для водіїв: 595 грн, для посадових осіб: 680 грн.

Смотрите еще:

  • Конституция рф часть 2 статья 30 Статья 30 Конституции России Текст Ст. 30 Конституции РФ в действующей редакции на 2018 год: 1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты […]
  • Взять кредит под залог недвижимости в харькове Кредит под залог недвижимости в Харькове до 10 000 000 грн. - без справок о доходах вариант 1: ежемесячно равными частями вариант 2: ежемесячно проценты, тело кредита - на Ваше усмотрение […]
  • Коап 12 раздел Кодекс РФ об административных правонарушениях Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГЛАВА 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Статья 12.1. Управление транспортным […]
  • Бесплатное получение земельного участка иркутск Бесплатное получение земельного участка иркутск Сегодня 23 октября 2018 года Новости Право и закон Бесплатное предоставление гражданам земельных участков в […]
  • По ч 2 ст 213 ук рф хулиганство Хулиганство и ответственность за него Содержание Общественный порядок представляет собой систему выработанных в конкретном обществе правил и норм поведения, которые регулируются законом, […]
  • Трудовой кодекс рф Раздел 10 Раздел X. Охрана труда (ст.ст. 209 - 231) Раздел X. Охрана труда См. схему "Охрана труда" См. комментарии к разделу X Глава 33. Общие положения (ст.ст. 209 - 210) Статья 209. Основные […]
  • Продажа долгов банками торги Актуально про ТОРГИ или "Покупать или не покупать – вот в чем вопрос"? Актуально про ТОРГИ или "Покупать или не покупать – вот в чем вопрос"? Наконец то начались продажи кредитов […]
  • У ребенка 9 лет перхоть как избавиться У ребенка 9 лет перхоть как избавиться Днем в субботу - разделяя волосы на пробор репейное масло (стараясь) на корни пропитать ватным тапмоном, одеть платок (который не жалко), вечером […]
admin

Обсуждение закрыто.