Ст коап за шум

Ст коап за шум

Содержание статьи:

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 182. Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах

Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах —

влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и наложение штрафа на должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на граждан от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины или без таковой и на должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности — от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері громадського порядку (див. коментар до ст. 173).

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.12.1994 р. № 4004-ХІІ органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані: здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти): 1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури; 3) готелів і гуртожитків; 4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу; 5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

Передбачені частинами 2, 3 та 4 цієї статті вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень; 3) попередження та(або) ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій; 4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень; 5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони; 6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; 7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди; 8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних змагань; 9) випускання салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

У ст. 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ зазначено, що дозволи на гранично допустимі рівні шуму, що утворюється стаціонарними джерелами, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами у концертних і танцювальних залах та на відкритих майданчиках, у театрах і кінотеатрах, дискотеках, казино, інших закладах розважального та грального бізнесу і культури, музичних закладах освіти, у ресторанах, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування тощо, видаються в порядку, встановленому цим Законом. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров’я людини.

Шум — це рівень звуку, який змінюється в часі. Припустимі рівні шуму, що проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх і внутрішніх джерел, і припустимі рівні шуму на території житлової забудови визначаються санітарними нормами припустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови.

Санітарні норми не поширюються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії, зали театрів і кінотеатрів, концертні і спортивні зали й ін.).

Санітарні норми є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, відомствами й організаціями, що проектують, будують і експлуатують житлові, громадські будинки і промислові підприємства, розробляють проекти планування, забудови і реконструкції міст та інших населених пунктів, житлових районів, мікрорайонів, кварталів, а також організаціями, що проектують, виготовляють транспортні засоби, технологічні устаткування промислових, енергетичних і комунально-побутових підприємств і установок, інженерне устаткування будинків і побутові прилади.

Місцем вчинення правопорушення є населені пункти та громадські місця. Населеним пунктом є міста, селища міського типу, населені пункти сільської місцевості. Визначення громадського місця див. коментар до ст. 173.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення можуть бути громадяни та посадові особи.

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 182 КУпАП в останній чинній редакції від 26 червня 2004 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Ст коап за шум

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта и предусмотрена ответственность от штрафа до административного приостановления деятельности нарушителя.

Применение общей и специальной нормы

Статья 6.3 КоАП РФ является общей статьей о привлечении к ответственности за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий и применяется в случае невозможности квалификации совершенного правонарушения по специальной норме (см. также статью » Ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ за превышение допустимого уровня шума»)

В тех случаях, когда административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, правил и норм (помимо общих норм, содержащихся в ст. 6.3 КоАП РФ ) установлена другими статьями КоАП РФ , действия лица подлежат квалификации по специальной норме (ст. ст. 6.4 — 6.7 КоАП РФ ).

Кто несет ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ?

За превышение допустимого уровня шума по данной статье, как правило, привлекаются к административной ответственности:

— управляющие организации, ТСЖ, обслуживающие жилой дом, работа оборудования которого излучает шум, превышающий допустимые значения (система отопления, тепловой узел, лифт, насосы и проч.);

— коммерческие организации, ИП, которым принадлежат магазины в жилых домах, точки оказания различных услуг, оборудование которых функционирует с превышением допустимого уровня шума (это, прежде всего, работа системы кондиционирования и вентиляции, холодильного оборудования, лифтов).

Проверка уровня шума в квартире по жалобе

Общий алгоритм действий жильца квартиры, которому тот или иной шум оборудования или шум от действий соседей откровенно мешает и нарушает его права, приведен в основной публикации по данной теме: » Допустимый уровень шума в квартире. Измерение, ответственность . Судебная практика».

В данной статье приведем лишь примеры привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ за нарушение предельно допустимого уровня шума в квартире гражданина.

Общим является то, что гражданин (потерпевший) обращается с жалобой в Управление Роспотребнадзора. В рамках проверки заявления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводятся замеры уровня шума в квартире при работающем оборудовании. По итогам рассмотрения дела, Управление Роспотребнадзора выносит постановление о привлечении к административной ответственности (ели нет оснований для иных выводов). Данное постановление может быть обжаловано в суде, что, как правило, и делают привлеченные к ответственности лица.

Напомним, что при измерении уровня шума не стоит забывать о соблюдении процедуры замеров. См. об этом подробнее в статье: » Измерение уровня шума дБА в квартире. Процедура . Судебная практика»

Судебная практика

За превышение уровня шума в квартире на 21 дБа управляющая компания оштрафована по ст. 6.4 КоАП РФ. Решение суда

Шум системы отопления. Роспотребнадзор привлек к административной ответственности обслуживающую жилой дом управляющую компанию по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений …» за превышение допустимого уровня шума в квартире от работы системы отопления жилого дома.

Управляющая компания обжаловала постановление Роспотребнадзора в суд.

Выводы суда: Постановление признано законным.

В протоколе лабораторных испытаний, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в . » отражено, что в жилой комнате квартиры во всех точках измерений при работе системы отопления жилого дома уровни звукового давления в дневное время суток составили от 54 до 56 дБА, превысив ПДУ (предельно допустимые уровни) на 19 — 21 дБА ( Решение Свердловского областного суда от 15 сентября 2015 г. по делу N 72-1009/2015)

Превышение допустимого уровня шума в квартире по вине ТСЖ: штраф по ст. 6.4 КоАП РФ. Решение суда

Шум теплового узла. По жалобе гражданина Управлением Роспотребнадзора ТСЖ привлечено к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений» за нарушение предельно допустимого уровня шума в квартире.

ТСЖ обжаловало указанное постановление Управления Роспотребнадзора, однако, суды отказали в удовлетворении требований ТСЖ.

Выводы суда: Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» уровень звука в жилой комнате квартиры заявителя не соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.

Источником шума в квартире является инженерное оборудование теплового узла (подкачивающий насос) ( Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 декабря 2013 г. по делу N А05-4123/2013)

Нарушение допустимого уровня шума в квартире по вине управляющей организации. Штраф по ст. 6.4 КоАП РФ. Решение суда

Шум насоса для подкачки воды. Управлением Роспотребнадора обслуживающая жилой дом управляющая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений» за нарушение предельно допустимого уровня шума в квартире жилого дома. Источник шума – инженерное оборудование, расположенное в подвальном помещении (насос для подкачки воды). Кроме того, Управлением в адрес управляющей организации выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Управляющая организация просила суд признать незаконным постановление Управления Роспотребнадзора, а также недействительным представление об устранении причин и условий..

В удовлетворении требований отказано. Выводы суда:

Из экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» следует, что шум в указанной квартире от инженерно-технологического оборудования данного жилого дома (насоса для подкачки воды) не соответствует требованиям пункта 6.1.3 приложения 3 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10. При эксплуатации насоса для подкачки воды в ночное время допущено превышение уровней звукового давления (шума), указанных в приложении 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 ( Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 октября 2014 г. по делу N А67-2686/2014)

Штраф за шум кондиционера магазина по ст. 6.4 КоАП РФ. Решение суда

Под окнами квартиры потерпевшей расположен кондиционер. Специалистом Управления Роспотребнадзора в отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ . Согласно протоколу общество нарушило санитарно-эпидемиологические требования, выразившиеся в том, что шум, создаваемый инженерно-технологическим оборудованием магазина, не соответствует нормативным величинам.

Постановлением судьи ООО признано виновным. Общество постановление судьи обжаловало. Однако жалоба оставлена без удовлетворения.

Выводы суда: в силу п. 6.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 уровни шума от внешних источников в жилых помещениях оцениваются с учетом их измерения при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон, при этом эквивалентные уровни звука в жилом помещении в ночное время не могут превышать 25 дБА.

Из протоколов лабораторных испытаний следует, что эквивалентный уровень звука составляет 34, 35 и 37 дБА, установлено, что под окнами квартиры потерпевшей расположен кондиционер, который является источником повышенного шума ( Решение Свердловского областного суда от 12 марта 2015 г. по делу N 71-110/2015)

Превышение уровня шума в квартире на 2 дБ от работы магазина. Штраф по решению суда

Шум при перемещении тележек в магазине при разгрузке товара с автомобиля. Один из жильцом жилого дома обратился в Роспотребнадзор с жалобой на превышение допустимого уровня шума.

Постановлением судьи Общество привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. Установлено, что при производстве погрузочно-разгрузочных работ в магазине, расположенном в жилом доме, допускается превышение предельно — допустимого уровня шума с 07:00 до 23:00 в жилой квартире данного дома.

Общество обжаловало постановление судьи, однако областной суд оставил постановление судьи в силе.

Выводы суда: в результате измерений уровней шума установлено превышение максимального уровня шума на 2 дБ в дневное время при предельно допустимых величинах — 45 дБ.

Превышение максимального уровня шума было установлено при перемещении тележек в магазине при разгрузке товара с автомобиля.

Согласно приложению N 3 к п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10) предельно допустимые уровни шума не должны превышать в помещениях жилых зданий, в том числе один из значений показателя — 45 дБ (при проведении замеров в точке 3 жилой комнаты шум составил 47 дБ) ( Решение Свердловского областного суда от 25 июня 2015 г. по делу N 71-264/2015)

Ответственность за превышение допустимого уровня шума в квартире от работы магазина на 2 дБА. Решение суда

Шум холодильного оборудования магазина. Общество подвергнуто административному наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ.

Общество признано виновным в нарушении требований пункта 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 и пункта 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно, в превышении допустимого уровня шума в период с 23:00 до 23:50 в квартирах жилого дома, производимого холодильным оборудованием магазина, расположенного на первом этаже данного жилого дома.

Общество обжаловало указанное постановление, однако в удовлетворении жалобы отказано.

Выводы суда: установлено, что измеренные уровни шума при включенном холодильном оборудовании составили 32 дБА, при предельно допустимом уровне шума 30 дБА; 35 дБА, при предельно допустимом уровне шума 30 дБА ( решение Свердловского областного суда от 17 июня 2015 г. по делу N 71-307/2015)

Штраф за шум магазина в квартире от работы холодильного и лифтового оборудования. Решение суда

Шум в жилой комнате квартиры при работающем лифтовом и холодильном оборудовании магазина. Жилец жилого дома обратился в Роспотребнадзор с жалобой на превышение в квартире уровня шума от работы оборудования, установленного в магазине, который расположен на первом этаже жилого дома.

Управлением Роспотребнадзора в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении и постановлением оно привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.4 КоАП РФ в виде взыскания штрафа.

Общество обжаловало в арбитражный суд указанное постановление, однако суды трех инстанций отказали в ее удовлетворении. Суд округа указал следующее.

Выводы суда: доказательством по делу являлось заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» по результатам измерений шума в жилой комнате квартиры при работающем лифтовом и холодильном оборудовании магазина, показавшим превышение допустимого максимального уровня звука на 6 дБА.

Указанное заключение основывается на п. 1.6. Методических указаний МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки…».

Факт эксплуатации лифтового и холодильного оборудования общества, как источника шума, установлен; исходя из диспозиции статьи 6.4 КоАП РФ, кто является собственником машин и механизмов — источников шума, не является значимым для дела обстоятельством, к ответственности привлекается лицо, эксплуатирующее указанное оборудование.

Суд также указал, что, несмотря на возможно принятые Обществом меры, по факту шум не был уменьшен, что свидетельствует, что совершенные действия не повлекли желаемого результата ( Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 7 октября 2014 г. по делу N А09-8145/2013)

Вопросы применения ст. 182 КоАП Украины

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях —

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)

Данный факт вызова милиции был зарегистрирован и по нему будет проводиться проверка, результатом которой станет либо отказной материал, либо Вас привлекут к административной ответственности по указанной статье, если в Ваших действиях усмотрят признаки состава данного административного правонаршения. Т.е. громко или нет играла музыка после 22.00 часов уже будете решать не Вы, а сотрудники милиции. Впредь, будьте осмотрительнее, включая музыку в ночное время.

Да, в каждом населённом пункте «режим тишины» определяется постановлением горсовета. Обычно это время с 23.00 до 6.00 часов. С этим постановлением ознакомлены все участковые инспекторы милиции, так как они составляют административные материалы по данной статье.

Смотрите еще:

 • Встречный иск о расторжении кредитного договора образец Встречный иск о расторжении кредитного договора Здравствуйте! Банк подал иск в суд, я написала встречное заявление, где прошу сократить сумму выплат, за счет списанных комиссий и штрафов, […]
 • Дам деньги в долг под расписку в нижнем новгороде Дам деньги в долг в Нижнем Новгороде частное лицо Оформляем кредит через один,свой банк. Работаем с любой кредитной историей. Работаем с испорченной кредитной историей, просрочками, стоп […]
 • Примирение по ст318 ук рф Власть и право Полицейский простит, государство — нет Верховный суд предложил не учитывать должность потерпевшего, согласного на примирение с обидчиком Верховный суд России предложил […]
 • Ст111 ч2 п ук рф Какое наказание грозит по ст 111 ч 2 п "з" УК РФ? Завели дело по ст. 111 ч.2 п."з". Какое наказание грозит за такое преступление, и можно ли рассчитывать на условный срок? Ответы юристов […]
 • Презентация по теме моя профессия юрист Презентация "Профессия юрист" В презентации раскрывается история профессии юрист,рост на рынке труда, воспевание профессии. Предварительный просмотр: Подписи к слайдам: Юрист Анна […]
 • Закон и право цитаты Афоризмы и цитаты о законе Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката. Автор неизвестен Закон не гарантирует обеда, хотя гарантирует обеденный перерыв. В. Брудзиньский Где […]
 • Обмен товара 14 дней украина Обмен товара по истечении 14 дней Сестра заказала в интернет-магазине "Розетка" телевизор BBK. Так как в ее городе пункта выдачи этого магазина нет, она попросила нас с мужем забрать его. […]
 • Образец договор аренды нежилого помещения под магазин Образец договора аренды магазина В последнее время люди все чаще задумываются об открытии собственного бизнеса. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот бизнес связан с […]
admin

Обсуждение закрыто.

Proudly powered by WordPress | Theme: Stacy by SpiceThemes