Закон о полиции ст40

Закон о полиции ст40

Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису

Про Національну поліцію

 • перевірено сьогодні
 • закон від 05.08.2018
 • вступив у чинність 02.07.2015

Ст. 40 Про поліцію в останній чинній редакції від 2 липня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ V. Поліцейські заходи

Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису

1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:

1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.

Закон РБ Об Органах Внутренних Дел
Статья 40. Обязательное государственное страхование сотрудника органов внутренних дел

Сотрудник органов внутренних дел подлежит обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

В случае гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, семье погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел (его наследникам) выплачивается единовременная страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет погибшего (умершего). Данная страховая сумма выплачивается по указанным основаниям также в случае смерти сотрудника органов внутренних дел, наступившей в течение одного года после прекращения им службы в органах внутренних дел.

При установлении сотруднику органов внутренних дел, в том числе в течение одного года после прекращения им службы в органах внутренних дел, инвалидности, наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, подтвержденной медицинским заключением, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:

5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду I группы;

4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду II группы;

3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду III группы.

Сотруднику органов внутренних дел, получившему тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности, вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, подтвержденное медицинским заключением, выплачивается единовременная страховая сумма соответственно в размере двухгодичной или полугодовой суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет.

В случае гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел или установления сотруднику органов внутренних дел инвалидности, наступивших в результате ранения (контузии), травмы, увечья, заболевания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения, имевших место при осуществлении им служебной деятельности, подтвержденных медицинским заключением, кроме случаев, предусмотренных частями второй–четвертой настоящей статьи, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:

250 базовых величин – семье погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел (его наследникам);

100 базовых величин – инвалиду I группы;

75 базовых величин – инвалиду II группы;

50 базовых величин – инвалиду III группы;

10 базовых величин – сотруднику органов внутренних дел, получившему тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;

7 базовых величин – сотруднику органов внутренних дел, получившему менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;

5 базовых величин – сотруднику органов внутренних дел, получившему легкое телесное повреждение.

Выплата страховой суммы в соответствии с настоящей статьей по одному и тому же страховому случаю производится за вычетом ранее полученных страховых сумм.

В случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего сотруднику органов внутренних дел или его близким, вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения сотруднику органов внутренних дел или его близким выплачивается страховое возмещение в размере причиненного вреда, но не свыше действительной стоимости уничтоженного или поврежденного имущества на день принятия решения о выплате.

При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, причинении вреда его здоровью, причинении имущественного вреда сотруднику органов внутренних дел или его близким, выплаченные страховые суммы подлежат взысканию с виновных лиц.

Порядок и условия выплаты страховых сумм, выплачиваемых по обязательному государственному страхованию сотрудников органов внутренних дел, определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Смотрите еще:

 • Бесплатное получение земельного участка иркутск Бесплатное получение земельного участка иркутск Сегодня 23 октября 2018 года Новости Право и закон Бесплатное предоставление гражданам земельных участков в […]
 • Юрист в г Березники Юристы в Березниках Расстояние от центра: 2 км. +14 ✉ Адрес Пермский край, Березники г., ул. Свободы, 40, оф. 9 ☎ Телефон +7 (965) 569-85-31 Расстояние от центра: 1.4 […]
 • Выкуп долгов по осаго новосибирск Впишите повреждения и узнайте за какую сумму мы выкупим долг страховой компании Мы настолько уверены в победе, что готовы работать без предоплаты Мы вернем вам все деньги, если проиграем […]
 • Сокращенная продолжительность рабочего времени в сельской местности Сельская местность, в которой работают женщины, не находится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Сельские местности каких регионов можно приравнивать к местности […]
 • Повышение страховки осаго 2018 года Вот как подорожает полис ОСАГО с 1 сентября 2018 года Вот что изменится в ОСАГО в ближайшие несколько лет Со вчерашнего дня известно о надвигающемся новом поднятии тарифов обязательного […]
 • Снять с гку земельный участок Как погли снять участок с кадастрового учета и как его восстановить в учете У моей мамы есть св-во на зем. участок выданный в 2005 году. Никаких действий с данным участком не производили, […]
 • Законный представитель несовершеннолетнего свидетеля Уголовно-процессуальный кодекс РФ ( УПК РФ ) с комментариями к статьям Статья 191. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 1. Допрос потерпевшего или свидетеля в […]
 • Статью клевета отменили Статью клевета отменили Начинает формироваться правоприменительная практика, по недавно введенной в УК РФ статье 128.1 «Клевета» (Федеральный закон от 28.07.2012 N 141-ФЗ). Примечательно, […]
admin

Обсуждение закрыто.