Практика коап ч1 ст625

Практика коап ч1 ст625

Содержание статьи:

Стаття 183-1. Несплата аліментів

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.02.2018

Ст. КУпАП в останній чинній редакції від 28 серпня 2018 року.

Порівняти, що змінилося в поточній редакції в порівнянні з попередньою

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

Стаття 183-1. Несплата аліментів

Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, —

тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, —

тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою або другою цієї статті, —

тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Примітка. Під повторним вчиненням правопорушення у цій статті слід розуміти невжиття особою заходів щодо сплати аліментів протягом двох місяців з дня відбуття адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, призначеного з підстав, передбачених цією статтею.

Ваше право

Юридический интернет портал

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»

СТ 12.5 КоАП РФ

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена

1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) —

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, —

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, —

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), —

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

4.1. Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид», —

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, —

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.

6. Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, —

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

7. Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, —

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Комментарий к Ст. 12.5 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

1. В ст. 16 Закона о безопасности дорожного движения предусмотрено, что техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Перечень неисправностей и условий, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приведен в приложении к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. Пункт 2.3.1 Правил дорожного движения предусматривает обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, выражается в управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, изложенных в названном документе, за исключением неисправностей и условий, указанных в ч. ч. 2 — 7 комментируемой статьи.

2. В п. 2.3.1 Правил дорожного движения установлен запрет на движение транспортного средства при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда). Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 комментируемой статьи 12.5 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ, заключается в управлении транспортным средством с перечисленными неисправностями.

3. Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 комментируемой статьи, образует управление транспортным средством с нарушением требований п. п. 3.1 и 3.6 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещающих эксплуатацию транспортного средства, на передней части которого установлены световые приборы красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим которых не соответствует конструкции транспортного средства.

4. Пункт 7.3 приложения N 7 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 N 720, определяет, что в отношении светопропускания стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, применяются требования п. 3.5.2 приложения N 5 к Техническому регламенту, согласно которым светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%. Таким образом, объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 анализируемой статьи, выражается в управлении транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует указанным требованиям.

5. Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 комментируемой статьи, образует управление транспортным средством с нарушением требований п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, оборудованных без соответствующего разрешения проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами.

6. В разд. 3 ПДД закреплено право использовать во время движения специальные световые или звуковые сигналы только водителями транспортных средств, правомерно оборудованных специальными сигналами. Перечень транспортных средств, подлежащих оборудованию специальными проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами, установлен нормативными правовыми актами (см. комментарий к ст. 12.4 КоАП РФ). Таким образом, объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 комментируемой статьи, образует использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения.

7. Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ, образует управление транспортным средством в нарушение требований п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, запрещающего эксплуатацию транспортного средства с неправомерно нанесенными на их наружные поверхности специальных цветографических схем оперативных служб. Требования к цветографическим схемам соответствующих транспортных средств определены ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования».

8. В п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации установлен запрет на эксплуатацию транспортного средства с нанесенной на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схемой легкового такси в случае отсутствия у водителя такого транспортного средства, выданного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Управление транспортным средством с незаконно нанесенной цветографической схемой легкового такси образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 комментируемой статьи 12.5 КоАП РФ.

9. Субъектами рассматриваемых административных правонарушений являются водители транспортных средств.

10. Правонарушения, предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи, могут быть совершены с умыслом либо по неосторожности, а правонарушения, предусмотренные ч. ч. 2 — 7, — только умышленно.

11. При совершении административных правонарушений, предусмотренных комментируемой статьей, применяются следующие меры обеспечения производства по делу:

— по ч. 2 — отстранение от управления транспортным средством (ст. 27.12 КоАП РФ), задержание транспортного средства и запрещение его эксплуатации со снятием государственных регистрационных знаков (ст. 27.13 КоАП РФ);

— по ч. ч. 3, 4, 4.1, 5 — изъятие орудия совершения (предмета) правонарушения (ст. 27.10 КоАП РФ), запрещение эксплуатации транспортного средства со снятием государственных регистрационных знаков (ст. 27.13 КоАП РФ);

— по ч. ч. 3.1, 6, 7 — запрещение эксплуатации транспортного средства со снятием государственных регистрационных знаков (ст. 27.13 КоАП РФ).

12. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 1, 2 и 3.1 комментируемой статьи, рассматриваются начальником Госавтоинспекции, его заместителем, командиром полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместителем. Административные правонарушения, содержащиеся в ч. ч. 1 и 3.1 комментируемой статьи 12.5, могут рассматриваться также сотрудниками Госавтоинспекции, имеющими специальное звание (ст. 23.3 КоАП РФ). Составы административных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 3, 4 — 7 ст. 12.5 КоАП РФ, рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

13. Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (действующая редакция)

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Комментарий к ст. 25.1 КоАП РФ

1. Под лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, по смыслу ч. 1 данной статьи подразумевается физическое лицо, в том числе и наделенное правомочиями должностного лица, а также юридическое лицо (см. комментарии к ст. 2.3 — 2.6, 2.10).

В ч. 1 комментируемой статьи определены права лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. Указанные лица впредь до вынесения судьей, органом, должностным лицом постановления по делу относятся к подозреваемым в совершении административного проступка. КоАП отличает права и обязанности лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу об административном правонарушении, от прав, обязанностей лиц, привлекаемых к административной ответственности, в отношении которых вынесено постановление о назначении административного наказания.

2. КоАП предусмотрены различные процессуальные действия, совершаемые при возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 28.1 — 28.9) или подготовке к рассмотрению указанного дела (ст. 29.1), а также при рассмотрении дела об административном правонарушении (ст. 29.2 — 29.13).

Применительно к ч. 1 комментируемой статьи о понятии ходатайства см. комментарий к ст. 24.4. Право заявления ходатайств не предусмотрено для свидетеля, за исключением случаев опроса потерпевшего в качестве свидетеля (см. ч. 4 ст. 25.2, ст. 25.6 КоАП), понятого (см. ст. 25.7 КоАП), специалиста (см. ст. 25.8 КоАП), переводчика (см. ст. 25.10 КоАП), остальные участники производства по делам об административных правонарушениях наделены указанным правом.

О лицах, правомочных заявлять отвод защитнику, представителю, специалисту, эксперту, переводчику, см. п. 1 комментария к ст. 25.13, о статусе защитника см. комментарий к ст. 25.5.

По смыслу ч. 2 комментируемой статьи подразумевается отсутствие физического лица, законных представителей юридического лица при рассмотрении дела об административном правонарушении. Судья, орган, должностное лицо, в ведении которых находится производство по указанному делу, вправе признать обязательным присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, при подготовке к рассмотрению данного дела. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе пользоваться услугами переводчика в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 24.2 КоАП.

Применительно к ч. 3 комментируемой статьи об административных правонарушениях, влекущих административный арест и административное выдворение, см. соответственно п. 1 комментария к ст. 32.8, п. 1 комментария к ст. 32.9.

О статусе несовершеннолетнего см. п. 1, 2 комментария к ст. 2.3.

Статья 11.23 КоАП РФ. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов

Новая редакция Ст. 11.23 КоАП РФ. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха

1. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее — тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации) —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха —

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Примечание. Утратило силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования Федерального закона от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ.

Комментарий к Статье 11.23 КоАП РФ

1. Объектом указанных в статье правонарушений являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности движения на транспорте.

Правовое регулирование данной сферы отношений осуществляется посредством Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Международная автомобильная перевозка определяется как перевозка соответствующим транспортным средством грузов и пассажиров за пределы территории России или на ее территорию, а также через территорию России. Междугородные автомобильные перевозки осуществляются как отечественными, так и иностранными перевозчиками в соответствии с российскими, а также многосторонними разрешениями.

2. Объективная сторона рассматриваемого правонарушения состоит в совершении следующих противоправных действий: управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а также с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей; нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку.

В соответствии со ст. 8 упомянутого выше Федерального закона водители транспортных средств обязаны соблюдать режим труда и отдыха, обусловленный соответствующим международным договором Российской Федерации о работе экипажа транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (такие договоры заключены с сопредельными с Россией государствами, в том числе входящими в СНГ). Предусмотрено, что на транспортных средствах должны быть установлены контрольные устройства (тахографы) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам в государствах — участниках Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, а также иностранным перевозчикам в соответствии с иным международным договором РФ.

Кроме того, Министерством транспорта РФ утверждены Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в РФ (Приказ N 86 от 7 июля 1998 г.). В Положении о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок (утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. N 1272) установлено, что должностные лица органов Ространсинспекции (ныне — Ространснадзора) осуществляют проверку контрольных устройств (тахографов), регистрации режима труда и отдыха водителей, заполнения тахограмм или, в установленных случаях, ведения водителями ежедневных регистрационных листов режима труда и отдыха, соблюдения водителями этого режима (подп. «е» п. 9 Правил).

3. Субъекты данного правонарушения — водители грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющие международную автомобильную перевозку.

4. Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Другой комментарий к Ст. 11.23 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» в ст.8 закрепляет, что водители транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок обязаны соблюдать режим труда и отдыха, установленный международным договором Российской Федерации о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

На грузовом автотранспортном средстве или автобусе при осуществлении международной перевозки должно быть установлено контрольное устройство — тахограф, регистрирующий режим труда и отдыха водителей транспортных средств. В некоторых случаях допускается вместо тахографа ведение ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха водителями транспортных средств.

Объектом рассматриваемого правонарушения является безопасность дорожного движения при осуществлении международных автомобильных перевозок грузовым автотранспортным средством или автобусом, а непосредственно правонарушение посягает на Правила использования тахографов на автомобильном транспорте Российской Федерации, утвержденные 7 июля 1998 г. приказом министра транспорта РФ.

В статье предусмотрен и один субъект. Это водитель транспортного средства, но не любого, а осуществляющего международные автомобильные перевозки. Причем водители, которые могут быть привлечены к административной ответственности за рассматриваемое правонарушение, — это и граждане Российской Федерации, и иностранные граждане.

С субъективной стороны оба правонарушения могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности.

2. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.11.23, состоит в управлении грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки: без контрольного устройства (тахографа), с выключенным тахографом, с незаполненными тахограммами, без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха.

3. В ч.2 комментируемой статьи закреплено правонарушение, объективную сторону которого составляют действия водителя грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего международную перевозку, нарушающие установленный режим труда и отдыха водителя.

Речь идет в данном случае о том, что водитель надлежащим образом ведет регистрацию своего труда и отдыха, но при этом своим поведением нарушает нормативы труда и отдыха, что может привести к физическому переутомлению и вероятности совершения дорожно-транспортного происшествия, угрожающего здоровью и жизни водителя, иных лиц, а также могущего причинить материальный ущерб.

Теория всего

a theory of everything

Импринтинг

Вы думате, что вы русский? Родились в СССР и думаете, что вы русский, украинец, белорус? Нет. Это не так.

Вы на самом деле русский, украинец или белорус. Но думате вы, что вы еврей.

Дичь? Неправильное слово. Правильное слово “импринтинг”.

Новорожденный ассоциирует себя с теми чертами лица, которые наблюдает сразу после рождения. Этот природный механизм свойственен большинству живых существ, обладающих зрением.

Новорожденные в СССР несколько первых дней видели мать минимум времени кормления, а большую часть времени видели лица персонала роддома. По странному стечению обстоятельств они были (и остаются до сих пор) по большей части еврейскими. Прием дикий по своей сути и эффективности.

Все детство вы недоумевали, почему живете в окружении неродных людей. Редкие евреи на вашем пути могли делать с вами все что угодно, ведь вы к ним тянулись, а других отталкивали. Да и сейчас могут.

Исправить это вы не сможете – импринтинг одноразовый и на всю жизнь. Понять это сложно, инстинкт оформился, когда вам было еще очень далеко до способности формулировать. С того момента не сохранилось ни слов, ни подробностей. Остались только черты лиц в глубине памяти. Те черты, которые вы считаете своими родными.

With fingers crossed, the old rabbit’s
foot out of the box in the attic,
I will be sacrificing a chicken
in the backyard to Moloch.
(Hillary Clinton Email Archive)

Одной из первых полностью бесплатных клиник города Москвы была Мариинская больница. При больнице был и первый приют для неизлечимых больных.

В 1930-1940 годах на месте приюта было построено здание Центрального театра Красной армии. Здание занимает десять этажей на поверхности и столько же подземных этажей. Театр располагает самой большой в Европе сценической площадкой. Это первое театральное здание, спроектированное и возведенное в Москве после революции. Лучи пятиконечной звезды точно указывают направление на крупные транспортные узлы столицы (Белорусский, Савеловский, Рижский вокзалы, Комсомольская площадь). Пятый луч указывает направление на центральную часть Москвы – говорит нам википедия.

Ну и при чем тут вокзалы – подумал я. И нарисовал прямо поверх гугльмапса линии из центра по лучам здания. Линии прошли мимо вокзалов и попали в кладбища: Ваганьковское, Миусское, Алексеевское и Введенское.

Ну и что такого? Эта Москва куда ни посмотри – сплошное кладбище, сложно в них не попасть. Пожалуй и так. Только вот картинка ниже органично продолжает историю. Ну и что? Ну продолжил линию вправо, нашел еще одно кладбище через реку… Потомак. Упс. Это ведь Пентагон и Мемориал воздушных сил, крематорий на Арлингтонском кладбище, бассейн мемориала Линкольна и мемориальное кладбище Линкольна.

Похоже, что Пентагон строили не по ситуации между пятью шоссе, а по образу и подобию. И что? И что там с пятым лучом этих звезд, кстати?

У Пентагона по пятому лучу Гуантанамо. А у театра:

«Музей истории ГУЛАГа с благодарностью примет в дар фотографии, мемуары, письма и документы, личные вещи репрессированных и лагерные артефакты».

Зиккурат на красной площади и колумбарий за ним.

Рядом: Малазийский боинг, ТУ-154: Донецк в 2006, Адлер в 2016, АК Сибирь в 2001.

Ядерная геология. Что Путин потерял в Сирии?

Сирийский театр являет нынче красочное представление с мириадами разномастных участников, от насквозь фсбшно-моссадовского ИГИЛ-а до регулярных воинских частей ведущих мировых экономик. В кулуарах бытует мнение, что активность сия обусловлена наличием под водами Средиземного моря, прямо напротив Сирии и Ливана, океана нефти, превосходящего все остальные мировые запасы. Как могло это мнение сформироваться?

Здесь ответом послужит такая технология, которую условно можно назвать «ядерная геология». Применение ядерных зарядов для сейсморазведки не секрет. Десятки их были официально применены для глубинного сейсмического зондирования земной коры и выявления залежей полезных ископаемых. Но интересный нюанс состоит в том, что содержание земной коры можно определять не только на линии взрыв-датчик, но и по всему фронту прохождения волны, которая в силу округлости земного шара огибает его полностью, и даже не один раз. Принцип восстановления объемной картины из нескольких одномерных сигналов сродни принципу используемому в томографии и в любой местной поликлинике можно недорого убедиться в наличии и развитости таких методик. Было бы странно, если бы они не использовались государственными властями для изучения стратегически важных ресурсов.

Они и использовались. Возня вокруг маршрута транспортировки газа с супергигантского газонефтяного месторождения Туркменистана, якобы открытого в 2006 году, началась «немного» заранее — Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье (а ныне еще и Крым) — все они находятся на прямой соединяющей источник газа и исторически сложившуюся в СССР точку отгрузки его в Европу. Думаю можно найти еще не один пример того, как возня вокруг месторождения началась до официального открытия.

Развитие вычислительных технологий позволяет чуть ли не на бытовом уровне реализовать любым желающим методы наблюдений. Вопрос только в источнике взрывного воздействия. Именно это побудило приостановить все ядерные испытания — негоже кому попало знать расположение ценных ресурсов.

Для полноты и четкости геологической картины было бы интересно получение сигнала и с «поверхности Мохоровичича» — нижней границы земной коры, скорость распространения сейсмической волны на которой скачкообразно увеличивается. Проекты СССР и США по бурению сверхглубоких скважин для ее достижения совпадали по времени с большим количеством ядерных испытаний, но, якобы, были безуспешны.

Похоже именно в этой «Кольской сверхглубокой» скважине Давид Миронович Губерман, ее директор, и разглядел Сирийский океан нефти. Возможно его коллега сделал аналогичное окрытие и для США в ходе реализации аналогичного проекта.

Тема сия настолько секретна, что почти не упоминается в открытых источниках. Но должен быть открытым вопрос о том, что же побудило Давида Мироновича разглядеть месторождение — наличие нефти, или же желание малого, но склонного к организации масштабных драматических представлений народца, экранизировать главу одной древней книжки.

Blockchain

Не хотите ли послушать про технологию Blockchain, а точнее про ее часть, именуемую Proof-of-work? PoW популярных криптовалют очень сильно напоминает подбор хэшей с целью расшифровки шифропослания. Что это за послание и почему его усиленно пытаются прочесть — вопрос дискутируемый и открытый.

Но, скорее всего, нет никакого конкретного послания. Просто эти мощности используются для расшифровки вообще всего на свете. Похоже, что квантовый компьютер может вычислить не все подряд как его живописуют. А лишь то, что потенциально вычислимо в некой его окрестности. Поэтому в этой окрестности ненавязчиво создаются огромные вычислительные мощности под эгидой криптовалют.

Радиус окрестности скорее всего определяется временем вычисления умноженным на скорость света. А, поскольку ближайший сертифицированный ДЦ галактического совета находится на расстоянии десятков световых лет, руководство местной концессии для ускорения итераций и удовлетворения сиюминутных потребностей и организовало эту суету.

P.S. Если у вас вдруг завалялось немного GTX 1060, 1070 или, на крайняк, 1050 Ti и вы после прочтения этой статьи больше не хотите обслуживать мутные интересы тайных элит, то я готов помочь вам избавиться от них по сходной цене.

Система и наблюдатель

Определим систему, как объект, существование которого не вызывает сомнений.

Наблюдатель системы — объект не являющийся частью наблюдаемой им системы, то есть определяющий свое существование в том числе и через независящие от системы факторы.

Наблюдатель с точки зрения системы является источником хаоса — как управляющих воздействий, так и последствий наблюдательных измерений, не имеющих причинно-следственной связи с системой.

Внутренний наблюдатель — потенциально достижимый для системы объект в отношении которого возможна инверсия каналов наблюдения и управляющего воздействия.

Внешний наблюдатель — даже потенциально недостижимый для системы объект, находящийся за горизонтом событий системы (пространственным и временным).

Гипотеза №1. Всевидящее око

Предположим, что наша вселенная является системой и у нее есть внешний наблюдатель. Тогда наблюдательные измерения могут происходить например с помощью «гравитационного излучения» пронизывающего вселенную со всех сторон извне. Сечение захвата «гравитационного излучения» пропорционально массе объекта, и проекция «тени» от этого захвата на другой объект воспринимается как сила притяжения. Она будет пропорциональна произведению масс объектов и обратно пропорциональна расстоянию между ними, определяющим плотность «тени».

Захват «гравитационного излучения» объектом увеличивает его хаотичность и воспринимается нами как течение времени. Объект непрозрачный для «гравитационного излучения», сечение захвата которого больше геометрического размера, внутри вселенной выглядит как черная дыра.

Гипотеза №2. Внутренний наблюдатель

Возможно, что наша вселенная наблюдает за собой сама. Например с помощью пар квантово запутанных частиц разнесенных в пространстве в качестве эталонов. Тогда пространство между ними насыщено вероятностью существования породившего эти частицы процесса, достигающей максимальной плотности на пересечении траекторий этих частиц. Существование этих частиц также означает отсутствие на траекториях объектов достаточно великого сечения захвата, способного поглотить эти частицы. Остальные предположения остаются такими же как и для первой гипотезы, кроме:

Течение времени

Стороннее наблюдение объекта, приближающегося к горизонту событий черной дыры, если определяющим фактором времени во вселенной является «внешний наблюдатель», будет замедляться ровно в два раза — тень от черной дыры перекроет ровно половину возможных траекторий «гравитационного излучения». Если же определяющим фактором является «внутренний наблюдатель», то тень перекроет всю траекторию взаимодействия и течение времени у падающего в черную дыру объекта полностью остановится для взгляда со стороны.

Также не исключена возможность комбинации этих гипотез в той или иной пропорции.

Большой разрыв черной дыры

Эти два числа получены эмпирически из разных наблюдений:

И гравитационный радиус черной дыры с массой наблюдаемой вселенной был бы равен 13.7 миллиардам световых лет.

Гравитационный радиус исчисляется по формуле: rg = 2 * G * m / c 2

G — гравитационная постоянная
c — скорость света в вакууме, тоже фундаментальная физическая постоянная
m — масса вещества в наблюдаемой вселенной, которая тоже постоянна

Но радиус наблюдаемой вселенной увеличивается. Получается, что нам очень повезло наблюдать вселенную в тот краткий миг, когда в нашей окрестности находится ровно столько вещества, сколько нужно для образования черной дыры размером ровно со всю эту окрестность.

Совпадение? Не думаю. Скорее можно предположить, что соотношение G / c 2 меняется со временем, увеличиваясь по мере увеличения радиуса наблюдаемой части вселенной.

Чем нам это грозит? Тем, что в будущем горизонт событий начнет появляться вокруг все более и более легких объектов. Вокруг галактик, звезд, планет, элементарных частиц. Постепенно все они будут исчезать для внешнего наблюдателя превращаясь во все более микроскопические и многочисленные черные дыры. Ситуация напоминает большой разрыв но возникает из других предпосылок и внутри черной дыры.

Спартивная пятиминутка

Существует распространённое мнение, что отец ребенка в древней Спарте должен был отнести новорождённого к старейшинам. Хилых, больных детей сбрасывали со скалы, а крепких оставляли.

Такой вот древний пример практической евгеники, имевшей некоторые результаты. Да, действительно, физические качества во многом определяются генетической наследственностью и поддаются искусственному отбору. Равно как и интеллектуальные.

Если есть обособленная этническая группа, то как она может достичь долговременного интеллектуального превосходства среди других этносов, разделяющих с нею ареал обитания?

Путь номер раз — длительная, многовековая, даже тысячелетняя, селекция этнического состава. Поколение за поколением отбирать для воспроизводства лучших «своих», уничтожая зарвавшихся «чужих». Это эволюционный путь. Нечто подобное наблюдалось на протяжении средних веков.

Путь номер два — революционный. Нужно единовременно уничтожить интеллектуальную элиту в окружающих этносах и второсортных представителей среди «своих». Человеческие потери при этом в разных этносах будут непропорциональны, ибо доля обладающих элитарным интеллектом в любом естественном этносе весьма мала.

Отбора на протяжении пары поколений вполне достаточно. Тогда последующие поколения конформно образуют квази-этнос, пытаясь найти друг в друге органичное дополнение для привычного общественного уклада. Такой путь гораздо изощренней и эффективней тотального геноцида. Осуществлять его должны, конечно же, представители стремящегося к созданию наследуемого превосходства этноса. Осуществлять тайно, располагая как властью, так и образовательной системой, позволяющей произвести классификацию перед помещением в мясорубку.

Нет ли в недавней истории примера такого процесса и не наблюдаем ли мы теперь его последствий?

Тайная информация

Я уже писал про эффекты вызываемые сакрализацией знаний , попробую остановиться подробнее на их практических проявлениях.

В нынешнем правовом поле тайны пока еще бывают двух видов — «личная тайна», хранимая человеком, которой он ни с кем не делится. И «разделяемая тайна» — некое тайное знание, доступное группе людей, «государственная тайна» как частный случай.

Личная тайна может рассматриваться как неотъемлимая часть личности и заслуживает всех привилегий неприкосновенности личности. Но в тот момент, когда она становится потенциально доступной другому человеку, она перестает быть личной тайной. Странно требовать соблюдения какой-либо аккуратности обращения с той информацией, которую человек сам предоставил и в той или иной форме сделал доступной. Но, тем не менее, это повсеместно происходит.

Огораживание доступности разделяемых тайн издревле рождает могущественные тайные общества, в какой-то мере правящие человечеством. Наделение публичной информации атрибутами авторства и ограниченного права на распространение создает огромные индустрии, буквально торгующие энтропией . В результате заурядные свойства человеческой природы, такие как воля к власти и алчность, в ходе эксплатации «разделяемых тайн» приводит к появлению могучих неявных сущностей.

Сейчас наблюдается тенденция, когда огромная мощь государственного аппарата насилия направляется с одной стороны на разрушение института личной тайны:

1. почти повсеместный запрет использования и создания сильных средств шифрования
2. введение ответственности за непредоставление доступа к данным составляющим личную тайну, записанным на частных носителях информации (например в Великобритании)
3. злободневная история с требованием взлома личных данных пользователя смартфона Apple
4. монополизация услуг связи и сбор информации операторами связи
5. деятельность человека все больше обрастает идентификаторами, средствами их отслеживания и хранения истории

С другой стороны происходит ограничение права личности на сбор и анализ информации:

Закон о персональных данных и о праве на забвение наделяет уполномоченные и информированные органы исключительным правом осуществлять различные действия с этими данными. Самого наличия такой возможности, безотносительно ее использования, даже намека на нее, зачастую достаточно для манипуляций. Люди прибегающие к законам и скрывающие уже ставшие доступними свои личные данные добровольно отдают себя во власть тех, кто эксплуатирует эти «цифровые недра». При этом законодательство закрепляет государственную монополию и раздает концесии на эксплуатацию таких средств.

Активно начинает закрепляться ограничения средств поиска и анализа формально общедоступной информации. Закон о праве на забвение выделяет поисковики как класс программ и ущемляет их доступ к произвольной информации. Тем самым ущемляется отнюдь не право поисковиков, как безликих машин, а скорее право пользователей поисковых систем на доступ к информации. Качественный анализ информации становится доступен только владельцам полных банков данных и средств индексации и это разделение законодательно закрепляется. Человеку навязывается возможность доступа к информации только с помощью «хороших программ», таких как браузеры, но при этом ограничивается возможность использования эффективных средств поиска и анализа, таких как поисковые системы.

Формируется кастовость в плане информированности, и скорее даже не формируется, а лишь законодательно закрепляется в публичном правовом поле, ибо те же самые принципы веками эксплуатировались, например, церковью.

Естественное право на «личную тайну» размывается и взамен формируется огромная «разделяемая тайна», использование которой доступно лишь избранным. Избранным, якобы, демократическим путем. Но уместна ли демократия в личных вопросах?

Торговля энтропией

Есть две широко распространенных научных теории физического устройства вселенной — общая теория относительности и квантовая механика. Обе они по отдельности непротиворечивы, и подтверждены научно. Но возможность их объединения не обозначилась ни разу за всю долгую их историю. Получается мы имеем дело с двумя разными мировоззрениями в области физики.

А если не только физики? Если представления человека помещают его в соответствующий им мир? Непротиворечивый, научно обоснованный, но обусловленный мировоззрением. Посмотрим как формируются миры в зависимости от признания или отрицания возможности квантования вероятности.

Если вероятность квантуется, то количество вариантов будущего конечно. И есть смысл желать наступления каких-либо из них в ушерб другим, вытесняемым в область невроятного. Однажды в будущем прогресс позволит создать технологию для влияния на прошлое и в этот момент начнется конкуриренция за наступление такого момента, повышение его вероятности (или ненаступление). В жизни человека с таким мировоззрением существуют непреодолимые сверхестественные силы, внешние по отношению к нему — «боги». Миры с квантующейся вероятностью детерменированы и безжизнены — жизнь в них наступает лишь как реакция на «божественные» вмешательства.

Если вероятность не квантуется, то вариантам будущего нет смысла конкурировать даже при наличии такой возможности — все возможно и так. Нет даже смысла создавать такую возможность или ее предотвращать. Миры с неквантующейся вероятностью не имеют основы для проявлений упорядоченной жизни, там царит хаос, нуждающийся во внешних источниках порядка для того, чтобы хоть на чем-то обозначаться.

Допустим у нас есть две группы людей — верующие в «богов» и живущие в порядке, но в глубине души жаждующие хаоса для того, чтобы почувствовать себя живыми. И неверующие ни во что, но нуждающиеся во внешних источниках порядка для продолжения жизнедеятельности. Эти две группы никогда не смогут понять друг-друга. Они могут говорить на одном языке, о одних и тех же вещах, но никогда не поймут точки зрения человека из другой группы.

Можно ли делать на этом бизнес? Нужно выращивать и воспитывать разных людей, радикально склонных к одному из мировоззрений. Людей работящих и людей творческих, не способных понять друг-друга. Нужно дозировать предоставляемый ими друг-другу хаос и порядок, изымая излишки, чтобы жаждующие не пресыщались. Нужно держать работников в стойле, а творцов в голоде. И нужно, чтобы они не перемешивались и не изолировались, иначе остановится бизнес.

P.S. Кстати, «торговля энтропией» это вторая всеобъясняющая теория, наряду с «мнимой природой власти». Обе они непротиворечивы, более-менее эмпиричны и не содержат ни малейшего намека на возможность объединения комфортно дополняют друг-друга.

Образование как бизнес

«Большой бизнес требует больших жертв, но идиотов, согласных погибнуть за чужой бизнес, всегда найти очень трудно. Для решения вопроса приходится задействовать самые высокие материи.» Б. А. Березовский

Спецура зачастую объясняет творимый ею беспредел образовательными целями. Не просто так уголовку завели и в тюрьму посадили, а чтобы чему-то научить. Отчасти это так. Для примера достаточно, чтобы далеко не ходить, взглянуть на карту Омска:

Вокруг омского УФСБ расположились и педунивер, и институт повышения квалификации учителей, и школа для «своих». «Своих» учат для продолжения службы, учителей готовят для выращивания послушных и трудолюбивых граждан.

Но это не единственная и не главная организация, ведущая образовательную деятельность. Головное управление ФРС США также занимается, в основном, образовательной деятельностью. Достаточно красноречиво об этом говорит список наиболее аффилированных организаций:

Заметно не то что преобладание вузов, в этом списке вообще одни вузы (кроме армии сша). Эмиссия ликвидности это не основная деятельность ФРС, это лишь технический момент. Основная деятельность — организация мировоззрения, способствующего изъятию денежной массы.

В колониальных концессиях эта задача отдана на откуп спецслужбам. Спецслужбы абсорбируют денежную массу, а населению дают образование.

Смотрите еще:

 • Какой вопрос можно задать священнику Храм святителя Василия Великого На главную ‹ Вопросы священнику Вопросы священнику На вопросы отвечает протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма свт. Василия Великого. Дорогие братья […]
 • Бесплатное получение земельного участка иркутск Бесплатное получение земельного участка иркутск Сегодня 23 октября 2018 года Новости Право и закон Бесплатное предоставление гражданам земельных участков в […]
 • Ч 25 ст195 коап Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) […]
 • Как формировать ндс в 1с 83 Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) сформировать отчет по приобретенным товарам (работам, услугам) в разрезе ставок НДС и документов-оснований (+ видео)? Видеоролик выполнен в программе […]
 • 2011 ч1 коап Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) перевірено сьогодні кодекс від 28.08.2018 вступив у чинність […]
 • Коап 1632 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06 сентября 2016 г. по делу N 12-1632/2016 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06 сентября 2016 г. по делу N […]
 • Основные условия приватизации жилья Основные условия приватизации жилья Каковы основные принципы приватизации? Закон о приватизации определяет основные принципы осуществления приватизации жилья. В нем имеется специальный […]
 • Ограничением свободы что это значит Ограничение свободы как вид наказания ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ Мой сын отбывает наказание в колонии уже 3 года и 1 месяц. Сейчас ему сказали, что за хорошее поведение его переведут в другое […]
admin

Обсуждение закрыто.