Исковое заявление на выписку из дома в украине

Исковое заявление на выписку из дома в украине

Содержание статьи:

Образец искового заявления о выселении

Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя

Истица: Горбенко Татьяна Владимировна

87500 г. Мариуполь,

ул. Ясновидящего, 5

Ответчики: Баржин Валерий Викторович

Баржина Татьяна Ивановна

Баржина Екатерина Валериевна

Баржин Иван Валериевич

Баржин Александр Валериевич

87500 г. Мариуполь,

переулк Крышный, д.111

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выселении

Дом №111 по переулку Крышному в г. Мариуполе Донецкой области является моей частной собственностью, так как принадлежит мне на основании договора купли-продажи от 11 марта 2005 года, заключенного между мной и Киркиным А.Ю., завереннного частным нотариусом Мариупольского нотариального округа Б-м Ж.В., зарегистрирован в реестре №ХХХХ, зарегистрирован в БТИ 11.03.2005 года,

После приобретения дома я пожелала вселиться в него, но обнаружила, что в доме без каких либо правовых оснований находились ответчики, которые обещали выселиться в ближайшее время.

Я неоднократно, устно требовала освободить помещение, так как приобретенный мной дом необходим для проживания мне и моей семье, я желаю вселиться в него со своей семьей, но не могу до сих пор этого сделать по причине того, что ответчики не желают освободить помещение.

Договор найма с ответчиками не заключался.

Ответчики в доме не зарегистрированы, не оплачивают никаких коммунальных платежей, занимают помещения самоуправно.

Добровольно освободить помещение ответчики не желают, в связи с чем я вынуждена обратиться в суд, так как своими действиями ответчики создают мне препятствия в пользовании домом. Самоуправно занимая дом, находясь в нем без достаточных правовых оснований, они препятствуют мне и моей семье пользоваться собственностью, не желают освободить дом по моему требованию.

Учитывая изложенное. руководствуясь ст.ст.15, 386, 391 ГК Украины, 116, 150, 155 ЖК Украины, ст.48 Закона Украины «О собственности».

1. Выселить всех ответчиков из принадлежащего мне жилого дома №111 по переулку Крышному в г. Мариуполе Донецкой области без предоставления другого жилого помещения.

2. Судебные издержки возложить на ответчиков.

— квитанция об оплате госпошлины;

— квитанция об оплате инф. техн. обеспеч. процес;

— копия заявления по числу сторон;

— копии адресных справок из адресного бюро;

— копия договора купли-продажи;

— копия выписки из гос. реестра сделок;

— копия выписки о регистрации права собственности;

Тема: Нужен образец иска для выписки

Опции темы
Отображение
 • Линейный вид
 • Комбинированный вид
 • Древовидный вид

Нужен образец иска для выписки

Документи:
— Копія свідоцтва про право власності на квартиру.
— Копія акту ЖЄКа /сільської ради (якщо проживаете не в місті), про те що донька не проживає в квартирі
— Копія довідки ЖЄку /сільської ради, про зареєстрованих в квартирі осіб (про склад сімї)

До _________________ районного суду ________________________ області

Відповідач 1: ПІБ

Остання відома адреса проживання відповідача: _________________________________________

Місце проживання невідоме.

Відповідач 2: ПІБ

Остання відома адреса проживання відповідача: _________________________________________

Місце проживання невідоме.

Третя особа: СГІРФО _____________ РВ УМВС України в ________________ області

про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку

Я є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: ___________________________. Зі мною в будинку прописані моя сестра – ПІБ та мій племінник – ПІБ. Проте вже тривалий час вони не проживають у даному будинку, не оплачують комунальних послуг та не беруть участі у його утриманні. Мій племінник – ПІБ та сестра – ПІБ виїхали закордон три роки тому. З того часу від них надійшов один лист, в якому вони вказували, що в них все гаразд, знайшли непогану роботу. Після цього жодних відомостей про себе вони не повідомляли. Я є людиною похилого віку, тому мені досить важко підтримувати будинок у належному стані, поратися по господарству та я потребую допомоги сторонніх осіб. Однак для вчинення певних правочинів щодо будинку для забезпечення власних потреб необхідна згода проживаючих в ньому осіб. Мої невістка та внук не проживають зі мною та не допомагають мені вести господарство, а їх приписка в моєму будинку не дозволяє мені розпоряджатись ним на власний розсуд та значно обмежує мої законні права.

Актом _______________ сільської ради встановлено, що відповідачі вже тривалий термін не проживають в будинку.

Згідно ст.317 ЦК України власникові належать права володіння,користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Згідно ч.2 ст. 48 ЗУ «Про власність» власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права, хоча би ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння, користування і відшкодування завданих цим збитків.

Згідно ст.383 ЦК України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Відповідно до ст.405 ЦК України житлом члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником.

Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Відповідно до ч.2 ст. 386 ЦК України — власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Згідно ст. 15 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства.

Згідно п.9, 10 ст. 110 ЦПК України позови до вiдповiдача, мiсце проживання якого невiдоме, пред’являються за мiсцезнаходженням майна вiдповiдача чи за мiсцем його перебування або за останнiм вiдомим мiсцем проживання вiдповiдача чи постiйного його заняття (роботи).

Позови до вiдповiдача, в якого немає в Українi мiсця проживання, можуть пред’являтися за мiсцезнаходженням його майна або за останнiм вiдомим мiсцем його проживання чи перебування в Українi.

Відповідно до вище викладеного вважаю, що мої сестра – ПІБ та мій племінник – ПІБ є такими, що втратили право на користування житловим приміщенням.

Керуючись ч.2 ст. 48 ЗУ «Про власність», ст.ст. 317, 319, 383, ч.2 ст. 386, ст.405 ЦК України, ст.ст.1, 3, 15 ЦПК України,

1. Постановити ухвалу про відкриття провадження по справі.

2. Визнати такими, що втратили право користування житловим приміщенням за адресою: ___________________ мою сестру – ПІБ та мого племінника – ПІБ.

3. Зобов’язати СГІРФО __________________ РВ УМВС України в __________________області зняти з реєстраційного обліку за адресою: ___________________ мою сестру – ПІБ та мого племінника – ПІБ.

4. Судовий розгляд справи провести за моєї відсутності.

До позовної заяви додається:

1. Копія свідоцтва про право власності на будинок.

2. Копія акту ________________ сільської ради.

3. Копія довідки _________сільської ради.

4. Копії позовної заяви з доданими до неї документами в трьох екземплярах.

5. Квитанція про сплату державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процес.

Тема: Судебный иск на выписку из квартиры

Опции темы
Отображение
 • Линейный вид
 • Комбинированный вид
 • Древовидный вид

Судебный иск на выписку из квартиры

Вы иск сами писать собираетесь?

Судебный сбор 640 грн. за каждое требование неимущественного характера.

«. докозательства того что она там не живет какие должны быть?»

Такие, какие доказывают, что она там не живет.

А как вы определяете уровень юр. грамотности, на основании каких параметров?

Насколько я знаю нужно акт подписаный соседями о том что она не проживает в данной квартире

Очень простые «параметры».

Уровень юридической грамотности определяется по знанию и выполнению своих обязанностей. Права качать можно вообще без «уровня».

Чтобы получить права пользователя здесь, Вы должны были зарегистрироваться на форуме.

Регистрируясь на форуме, Вы обязались соблюдать и выполнять Правила форума.

В пункте 3.5 Правил форума написано:

«Перед созданием новой темы Пользователь обязан убедиться в том, что данный вопрос ранее не обсуждался. Для этого необходимо воспользоваться функцией «Поиск» в верхнем меню Форума либо соответствующего Раздела.»

Право «создать новую тему» после регистрации Вы получили, а выполнить обязанность (хотя бы для смеха!) поиска «перед. » даже и не подумали.

Вот Вам и Ваш «уровень».

На форуме было, минимум, 150 тем, в которых обсуждались вопросы, связанные с «выписать из квартиры». В любой позе и с любой подачи. На любом «уровне».

«Вы бы почитали что-нибудь. а то, знаете ли. » (с)

Тема: Исковое заявление о выписке бывшего собственника квартиры

Опции темы
Отображение
 • Линейный вид
 • Комбинированный вид
 • Древовидный вид

Исковое заявление о выписке бывшего собственника квартиры

До ______________ міськрайонного суду
_________________області

Позивач: Макаренко Іван Петрович,
який проживає за адресою: вул. Крупецька, буд. 65,
с. ______________ _____________ району
_____________ обл., поштовий індекс _____

Відповідач: Макаренко Наталія Анатоліївна,
яка проживає за адресою: вул. Крупецька, буд. 90,
с. ______________ _____________ району
_____________ обл., поштовий індекс _____

Позовна заява
про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом

20 січня 1993 року я уклав шлюб з Макаренко Наталією Анатоліївною, який ми зареєстрували у _____________ сільській раді ____________ району _____________ області.
Одразу після реєстрації шлюбу відповідачка у встановленому порядку вселилася в належний мені житловий будинок № 65 по вул. Крупецькій у с. ______________ _____________ району.
В листопаді 2001 року вона почала зустрічатися з Гаркавим Андрієм Петровичем, який проживає по сусідству зі мною. Дізнавшись про це я влаштував сварку, після якої вона припинила зі мною шлюбні стосунки і звернулася до _____________ районного суду з позовом про розірвання шлюбу.
15 лютого 2002 року суд задовольнив її вимогу, після чого вона зібрала свої речі і пішла проживати до Гаркавого А.П., у належний йому житловий будинок №90 по вул. Крупецькій у с. ____________.
З того часу вона у моєму домі не проживає і у відповідності з ч. 2 ст. 405 Цивільного кодексу України може бути визнана такою, що втратила право користування житлом.
Крім доданих до заяви документів, зазначені мною обставини зможуть підтвердити Чайка Н.В. та Якушев Д.П.
На підставі викладеного й у відповідності із ст. 16, ч. 2 ст. 405 ЦК України, керуючись ч. 1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України

1. Визнати Макаренко Наталію Анатоліївну такою, що втратила право користування житловим будинком №65 по вул. Крупецькій у с. ______________ _____________ району ___________ області.
2. Стягнути з відповідачки на мою користь судові витрати.
3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:
— Чайки Надії Володимирівни, яка проживає за адресою: вул. Крупецька, буд. 67, с. ______________ _____________ району ___________ обл.,
— Якушева Дмитра Петровича, який проживає за адресою: вул. Крупецька, буд. 69, с. ______________ _____________ району ___________ обл.

1. Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу.
2. Дві копії свідоцтва про право власності на будинок.
3. Довідка з місця проживання.
4. Копія довідки з місця проживання.
5. Квитанція про сплату судового збору.
6. Копія квитанції про сплату судового збору.
7. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
8. Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
9. Копія позовної заяви.

„____”__________200__ р. ____________Макаренко І.П.

Выписка из жилья через суд: что нужно знать

Изначально следует понимать, что выписка жильца из квартиры может быть добровольной (по согласию такого жильца), а также принудительной (на основании решения суда).

Для добровольной выписки достаточно, обоюдного заявления собственника квартиры (ответственного квартиросъемщика) и того, кто планирует выписаться, поданного в органы, которые проводят регистрацию по месту жительства.

Однако, как быть с теми, кто не желает добровольно выписываться из жилья?
Давайте разбираться!

Начать предлагаем с определения понятия «прописка», как такового. Данный термин широко используется в обиходе, однако, употребляя его, люди не всегда полностью понимают его значение. Регистрация по месту жительства, она же – «прописка» означает приобретение лицом исключительно права использования жилища с целью проживания в нем.

Фактически, лицо становится пользователем объекта недвижимости, в то время как собственнику такого объекта принадлежит весь комплекс имущественных прав, а именно: владения, пользования и распоряжения.

Выяснив, что регистрация по месту жительства предоставляет право пользоваться жильем, не составит труда прийти к выводу, что «выписка» (снятие с регистрации по месту жительства), является фактически прекращением права пользования таким жильем.

Иначе говоря, обращаясь с исковым заявлением в суд, суть исковых требований будет сводиться к тому, что бы лишить лицо право пользования жильем, путем снятия его с регистрации по месту жительства.

В своем исковом заявлении Вы должны просить суд признать лицо таким, которое утратило право пользования жильем. Факультативным требованием искового заявления может быть требование о проведение органом соответствующей компетенции снятия с регистрации по месту жительства такого лица.

Однако, для того, чтобы лишить лицо права пользования жильем («выписать» из жилья) должны присутствовать определенные законом обстоятельства.

В частности, статьями 71 и 72 Жилищного кодекса Украинской ССР (да, этот кодекс действует и на данный момент) (далее – ЖК Украины) установлено, что лицо теряет право пользования жильем, если не пребывает (отсутствует) по месту жительства в течение шести и больше месяцев.

Исключениями из данного правила являются следующие случаи:

— призыв лица на срочную военную службу, а также вызов офицеров запаса, прапорщиков и мичманов для прохождения сверхсрочной службы – в течение первых 5 лет службы;

— временный выезд с ПМЖ, в связи с выполнением работы или обучением, в том числе и заграницей – в течение всего срока работы или обучения;

— определения ребенка на воспитание к опекунам, усыновителям, патронатную семью, родственникам, в детский дом – на весь срок пребывания;

— выезд, в связи с выполнением обязанностей опекуна или попечителя – в течение всего срока выполнения таких обязанностей;

— выезд для лечения в лечебно-профилактическом учреждении – на весь срок лечения;

— взятие под стражу, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок – на весь срок пребывания в специализированном учреждении, в случае, если в таком жилье остались проживать родственники.

Статья 405 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) фактически дублирует положения, предусмотренные вышеизложенными нормами ЖК Украины, и устанавливает, что лицо теряет право на пользование жильем в случае своего отсутствия там без уважительных причин более одного года.

Факт отсутствия жильца должен быть освидетельствован и оформлен соответствующими актами, фиксирующими фактическое отсутствие (ненахождение) лица по указанному адресу.

Кроме указанных оснований для выписки лица из жилья, предлагаем Вам рассмотреть варианты принудительного выселения неугодного жильца, предусмотренные ст. 116 ЖК Украины.

В частности, лицо подлежит выселению (а равно и снятию с места регистрации), если такое лицо систематически:

— разрушает или портит жилое помещение (имущество);

— использует жилье не по назначению;

— систематически нарушает правила совместного проживания, чем делает невозможным для других проживание с ним в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

Отдельного внимания заслуживает такое основание для проведения выписки из жилья, как – прекращение семейных отношений между собственником жилья и прописанным в нем жильцом.

Согласно ст. 405 ГК Украины, члены семьи собственника жилья, которые проживают совместно с ним, имеют право пользоваться данным жильем. Гражданское законодательство не предусматривает сохранения права пользования жильем за лицами, которые хотя и правомерно вселились (зарегистрировались) в жилье, но перестали быть членами семьи.

Например, в случае расторжения брака бывшие супруги перестают быть родственниками по отношении друг к другу, что дает право собственнику жилья обратиться в суд с иском о лишении бывшего супруга/супруги права пользования жильем.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на процедуру выписки из жилья несовершеннолетнего ребенка. Так, выписка лица, не достигшего 18-летнего возраста, может осуществляться исключительно на основании решения органов опеки, которые должны предоставить соответствующее разрешение.

Сразу же после вступления удовлетворительного решения суда в законную силу Вы можете обращаться в компетентный орган с заявлением о проведении процедуры снятия с регистрации по месту жительства.

Исковое заявление о выписке из частного дома, полезная информация

В жизни может сложиться так, что выписка из частного дома человека, создающего множество проблем — единственный рациональный выход из ситуации

Порой жизненные ситуации складываются так, что их невозможно предугадать.

Остро воспринимаются обстоятельства с недвижимостью.

Родные люди превращаются в заклятых врагов, ведя борьбу за жилплощадь. А что делать, если с прописанным человеком вас не связывают родственные отношения?

Случается, что единственным выходом из сложившейся ситуации становится снятие с регистрации нерадивого жильца, с которым приходится делить квадратные метры.

Но как это сделать правильно и составить исковое заявление о выписке из частного дома? Давайте пошагово разбираться.

Как выписать жильца их частного дома?

Многие граждане миролюбивы и избегают разбирательств в суде. Поэтому оптимальным решением вопроса выписки жильца становится его добровольное согласие.

Проведите переговоры и постарайтесь разрешить вопрос мирно. В случае если жилец, по причине непредвиденных обстоятельств, не сможет прийти лично на снятие с учета, он вправе отправить на процесс доверенное лиц.

Совет первый

Если по закону выписать совладельца дома не получится, то выходом может стать продажа дома и раздел имущества на долевом основании

Если вы являетесь владельцем частного дома на равных правах с жильцом, зарегистрированным по этому адресу, то снять его с учета регистрации не получится.

В этом случае, выход все же есть. Он заключается в продаже дома и делении всего имущества в целом на долевом основании.

Стоит отметить, что если имущество приобреталось во время брачного союза, оно делится пополам между супругами.

Однако даже в случае приобретения жилплощади до брака, судебное решение может отложиться, если супруг заявит, что не имеет иного места жительства, где он может получить регистрацию.

Совет второй

Если разобраться, то снять с регистрации жильца сложно, но возможно. Судебный процесс поможет решить этот вопрос.

Чтобы решение было принято в пользу истца, должны присутствовать веские причины, а именно:

 1. Жилплощадь приобреталась истцом за собственные средства до вступления в брачный союз.
 2. Если ответчик на протяжении длительного времени не проживал на данной жилплощади, не затрачивал средства на коммунальные платежи, не занимался ремонтом коммуникаций и всего строения в целом, а также имеет иное жилье с регистрацией.
 3. Если зарегистрированный ответчик, является фактической угрозой для истца в плане психологического и физического насилия.

Для осуществления процедуры снятия с регистрации человека необходимо:

 1. Исковое заявление о выписке из частного дома.
 2. Гражданские документы ответчика и истца.
 3. Выписка из домовой книги.
 4. Судебное решение.

Образец искового заявления о выписке из частного дома несложно найти в интернете.

Выписка их жилплощади несовершеннолетнего ребенка

Выписать ребенка из жилплощади проще в том случае, если он не является собственником этой жилплощади, его выпишут и зарегистрируют вместе с родителями

В обиходе современного общества слово «выписка» и «прописка» существует до сих пор, несмотря на признание архаичности слов. На сегодняшний день «регистрация по месту жительства» является термином нового обновленного законодательства.

Если обстоятельства сложились таким образом, что выписать несовершеннолетнего ребенка крайне необходимо, придерживайтесь ряда определенных правил, а именно:

 1. Ребенок, не достигший совершеннолетия, регистрируется и снимается с учета с определенной жилплощади совместно с родителями.
 2. Если несовершеннолетний является дольщиком или единственным правообладателем жилья, то снятие с регистрации невозможно. Органы опеки и попечительства выступают защитным щитом прав ребенка.
 3. Если жилье продается, потребуется одобрительное решение этого государственного учреждения. Важно отметить, что положительное решение органов опеки потребуется и в иных ситуациях. Например, когда один из родителей вправе распоряжаться его собственностью до совершеннолетия. Часто встречаются случаи отказа от собственности или вступления в приватизацию жилья от имени ребенка.
 4. Если отец и мать несовершеннолетнего полагают, что действия органов опеки были незаконны, они имеют все права для судебного разбирательства.
 5. В ситуации, когда супруги находятся в разводе, выписка ребенка предполагает их единогласного разрешения.
 6. Если несовершеннолетний не пребывает по месту регистрации матери или отца, то снятие с учета возможно путем судебного разбирательства.
 7. В ситуации, когда родители лишились прав на ребенка, государство оставляет за ним имеющуюся жилплощадь, по которой у него имеется регистрация.
 8. Снять ребенка с учета «в воздух» невозможно. Именно поэтому нужен жилой объект регистрации.

Стоит учесть, что условия для жизни должны соответствовать прежним. То есть, если жилая площадь (доля ребенка) составляла 22 кв. метра, то новое жилье не должно быть меньше.

Как выписать человека из муниципальной квартиры?

Добиться выписки гражданина из коммунальной квартиры несложно, конечно в том случае, если имеются достаточно веские причины

Жильцы, проживающие на одной жилплощади с добропорядочными людьми, зачастую ведут непристойный образ жизни, чем отравляют жизнь окружающим.

Подобных жильцов ожидает выписка, суд об этом позаботится. Если рассматривать ситуацию по законодательству, то мирные и законопослушные граждане действительно могут выселить жильца из государственной квартиры. Разберемся когда это нужно.

Необходимость выписки гражданина из государственной квартиры возникает довольно часто. Такое случается если жилец длительное время не проживает на данной жилплощади, отказывается оплачивать коммунальные услуги или создает препятствия для приватизации жилья.

Для снятия с регистрации таких граждан необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Иск подразумевает прошение о выселении с последующей утратой прав на использование квартиры.

Для осуществления этой процедуры понадобится следующее:

 • Гражданский документ.
 • Основания для снятия с регистрации.

В качестве доказательств для выписки могут выступать такие моменты, как:

 1. Наличие у гражданина иного места проживания. В этом случае понадобятся свидетельские показания соседей, о том, что жилец находится в другой квартире постоянно.
 2. Отказ от оплаты коммунальных услуг. Здесь нужны квитанции, подтверждающие оплату от имени истца.
  Если ответчик длительное время не проживает по месту прописки, необходимо подать соответствующее заявление в ОВД о нарушениях режима прописки. За проживание не в месте регистрации ГК предусматривает штрафные санкции до 3000 тысяч рублей.
 3. Если решение суда постановило об утрате прав на проживание в муниципальной квартире, необходимо заняться выпиской непосредственно в паспортном столе.

Для этого понадобятся следующие документы:

 • Гражданский документ заявителя.
 • Заявление с прошением о снятия с регистрации.
 • Документальные основания для выписки (судебное решение).

Выписка из приватизированной квартиры

Прописать на собственную жилплощадь можно кого угодно, но чтобы снять с учета — придется обращаться в судебные инстанции

Собственник жилья может по собственному желанию прописывать любого гражданина на свои квадратные метры.

Для этого ему не потребуется одобрительное решение других жильцов, проживающих с ним на одной жилплощади. Но, несмотря на это, снять кого-либо с регистрации он может исключительно в судебном порядке.

Суд рассматривает исковое заявление и если выясняется, что ответчик не является правообладателем жилья или его части, принимается решение о выписке.

Итак, у вас появились веские причины, и проживать на одной жилплощади с ранее зарегистрированным лицом больше невыносимо, единственным выходом остается выписка.

Квартира, принадлежащая вам на основании прав на собственность, является главным доказательством снятия с регистрации жильца.

От вас потребуются следующие действия. Грамотно, с юридической стороны, написать исковое заявление с прошением снятия с регистрации из вашей собственности прописанного гражданина.

Чтобы упростить процесс выписки из частного дома другого лица и сделать это грамотно можно обратиться к юристу

Оптимальным решением будет обращение к юристу. Снятие с регистрации гражданина довольно длительная и хлопотная процедура. Вам необходимо побегать по инстанциям и судам неопределенный срок. Потому отдав дело в руки квалифицированного юриста, вы избавите себя от лишних забот.

Вместе с юристом рассмотрите дело со всех сторон. При таких обстоятельствах важную роль играет процесс приватизации вашей собственности. Случается, что выселяемый гражданин на этапе приватизации проживал в данной квартире, но в нее не вошел. Или выписываемый жилец не достиг совершеннолетия, а может, имеет инвалидность.

Ситуации бывают разные, поэтому важно знать всю историю квартиры для успешного решения суда.

Вместе с иском подайте документацию, подтверждающую ваши права на квартиру. Представьте документальные доказательства вашей правоты.

Заявление составляется в двух экземплярах и сдается вместе с платежным документом оплаты государственного сбора.

Если вы решили отстаивать свою позицию без юридической помощи, изучите правовые нормы ГК, подготовьтесь к слушанью и тщательно продумайте все доводы, которые вы будете представлять суду.

Как только решение суда будет принято в вашу пользу и обретет законность, снимите жильца с регистрации в паспортном столе.

Знаменитый «квартирный вопрос» актуален во все времена. Близкие люди становятся врагами и больше не могут делить квадратные метры.

Именно поэтому в этом вопросе важно знать, как правильно составить исковое заявление о выписке из частного дома жильца.

Полезная информация и изучение гражданского кодекса поможет в решении подобных проблем.

О том, как происходит выписка по решению суда — смотрим на видео:

Смотрите еще:

 • Предъявление претензии продавцу Порядок предъявления потребителем претензий, связанных с последствиями продажи товара ненадлежащего качества. Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства, взятые на себя сторонами по договору, […]
 • Лозунг безопасность дорожного движения Красноярцы предложили ГИБДД уже 25 лозунгов для борьбы с выездом на встречную Госавтоинспекция Красноярска рассказала о ходе акции, в которой горожанам предложили придумать текст для […]
 • Статья 203 коап Кодекс Украины об административных нарушениях Статья 203. Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию […]
 • Нотариальная доверенность от ооо образец Как оформить генеральную доверенность от ООО Деятельность ООО – это совокупность взаимодействий с контрагентами, банками, государственными органами и гражданами, а также множество […]
 • Как выглядит гражданский договор Гражданско-правовой договор (образец) Регион: Российская Федерация Гражданско-правовой договор – сделка о выполнении работ или оказании услуг, между заказчиком и исполнителем […]
 • Консультант плюс для юристов купить КонсультантПлюс для юриста Подготовить договор и другие юридические документы, решить трудовой и корпоративный спор, провести госзакупки, корпоративные процедуры — система КонсультантПлюс […]
 • Закон о защите прав потребителей этикетки Главная / Одежда и обувь / Различные виды этикеток для одежды Она используется для предоставления определенной информации потребителю. Этикетки для одежды прикрепляются к материалу с […]
 • Мировой суд алейск Дело № 1-59/2014 Именем Российской Федерации 16 сентября 2014года г.ЛлейскАлтайский край И.о.мирового судьи судебного участка №2 города АлейскаАлтайского края И.В.Кручинина при секретаре […]
admin

Обсуждение закрыто.

Proudly powered by WordPress | Theme: Stacy by SpiceThemes